Mail of bel ons:
transcript@mediatranscript.nl
(030) 2524 001

Transcriptievormen

Hoe uitgebreid moet uw transcriptie zijn?

Dat hangt er natuurlijk van af wat u met de transcriptie wilt gaan doen. Is de transcriptie slechts een geheugensteuntje om een rapport op te maken? Dan heeft u misschien genoeg aan ruwe aantekeningen. Moet de transcriptie geschikt zijn voor publicatie? Dan wilt u mooie leesbare zinnen. Of wilt u tot op de letter nauwkeurig weten wat er is gezegd en hoe het is gezegd? Dan moet al het gestotter ook in de transcriptie komen. En misschien wilt u er dan ook tijdscodes bij om zelf nog even de passage terug te kunnen luisteren.

Hoe uitgebreider de transcriptie, hoe meer werk onze typisten er aan hebben. Om u een uitgekiende offerte aan te kunnen bieden, vragen we u een keuze te maken uit de volgende drie transcriptievormen:

Globale transcriptie

Bij het uitwerken van de geluidsopname, typt onze transcribent heel snel mee om aantekeningen te maken zonder het geluid tussendoor terug te spoelen. Wel stopt de typist het geluid tussendoor om een eventuele typeachterstand in te halen. Maar zelfs voor de allersnelste typist is het onmogelijk om in één keer alles wat wordt gezegd volledig en foutloos te noteren. Daarom is de Globale transcriptie nooit helemaal compleet en staan er altijd typefouten in. Eigenlijk gaat het bij deze transcriptie om zeer uitgebreide gespreksaantekeningen. Als de opname stopt, is de typist klaar met de transcriptie. Er is niemand die er ter controle nog een keer overheen kijkt. Globale transcripties worden vaak door onderzoekers gevraagd voor het uitwerken en analyseren van interviews. Meestal maken ze dan gebruik van tijdscodes, die we optioneel aanbieden, zodat ze zelf makkelijk geluidspassages kunnen terughalen voor verdere analyse.

Woordelijke transcriptie

Bij deze transcriptievorm zorgen onze typisten voor een “schone tekst”. Ze noteren alles wat op een goed verstaanbare wijze wordt gezegd. Tussendoor stoppen ze de opname en waar nodig spoelen ze terug om alles netjes uit te kunnen typen. Bovendien maken ze er goed leesbare en correcte zinnen van. Als u zelf naderhand nauwelijks omkijken meer wilt hebben naar de tekst, sluit Woordelijk het beste aan bij uw wensen. Het is ook mogelijk om de transcriptie door onze typist te laten voorzien van tijdscodes, zodat de tekst bijvoorbeeld makkelijk gebruikt kan worden voor ondertiteling of webcasting.

Letterlijke transcriptie

Een Letterlijke transcriptie bevat echt alles wat op een verstaanbare wijze is gezegd. Ook gestotter, herhalingen, spreekfouten, stopwoordjes. Bij de meeste sprekers leidt dat niet tot nette en prettig leesbare zinnen. In tegendeel. Maar een Letterlijke transcriptie is wel heel volledig. En dat is soms nodig bij onderzoeken of in juridische kwesties. De optioneel aangeboden tijdscodes vergemakkelijken het terugluisteren van bepaalde passages om bijvoorbeeld na te gaan op welke toon en met welke emotie iets is gezegd.

Verfijning van uw transcriptie

Samengevat bestaat het aanbod van MediaTranscript dus uit drie transcriptievormen: Globaal, Woordelijk en Letterlijk. Dit aanbod kunt u verder verfijnen door gebruik te maken van de volgende opties:

  • Tijdscodes invoegen: bij het uitwerken van de transcriptie worden de tijdscodes handmatig ingetypt of automatische ingevoerd door het programma. Zo zijn ook transcripties met “linked time stamps” mogelijk: tekst en geluid zijn dan met elkaar verbonden. U hoeft in de tekst slechts op de geluidscode te klikken om de desbetreffende passage meteen te kunnen beluisteren. Vermeld bij uw offerteaanvraag altijd waarvoor de tijdscodes zijn bedoeld (ondertiteling of naluisteren van passages) en met welke programmatuur u de tijdscodes eventueel zelf wilt verwerken.
  • Extra werkzaamheden: graag horen wij wat uw speciale wensen zijn, zodat wij in overleg de vorm kunnen uitzoeken die het beste aansluit op uw wensen.

MediaTranscript biedt standaard drie transcriptievormen en twee opties aan. Het is echter ook mogelijk om daarvan af te wijken en transcripties op maat te maken. Neem voor individuele wensen contact met ons op.